Tuesday Night Talk Series with Suthipa Kamyam

➜ รายการ Tuesday Night Talk บทสนทนาร่วมกับสตูดิโอหรือนักออกแบบในเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับการออกแบบ ครั้งที่ 13 แขกรับเชิญในครั้งนี้คือ สุธิภา คำแย้ม ศิลปินและนักวาดภาพประกอบผู้ชอบถ่ายภาพและออกเดินทางท่องเที่ยว

SeriesTuesday Night Talk
SubscribeYoutube
Published18 August 2021