About Us

Thai
English

Read it in

คัดสรร ดีมาก เกิดจากความรักในศาสตร์การออกแบบและความสัมพันธ์ระหว่างตัวอักษรกับงานออกแบบ เป็นต้นทางของความคิดที่จะปรับปรุงให้อุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษรไทยเป็นสิ่งที่จับต้องได้และเกิดเป็นรูปแบบของธุรกิจอย่างจริงจัง ด้วยความหวังที่ว่าจะทำให้การออกแบบการสื่อสารของไทยสามารถใช้แบบตัวอักษรภาษาไทยได้ และตัวอักษรไทยสามารถทำงานออกแบบในรูปแบบสากล เพื่อหวังผลระยะยาวทางด้านวัฒนธรรมในโลกยุคที่ความร่วมมือกับนานาชาติเป็นเรื่องสามัญ

 

ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในฐานะบริษัทจดทะเบียนในปี 2002 โดย พงศ์ธร หิรัญพฤกษ์ บุรินทร์ เหมทัต และ อนุทิน วงศ์สรรคกร  ปัจจุบันได้เติบโตมาเป็นกลุ่มบริษัท คัดสรร ดีมาก ประกอบด้วย คัดสรร อักษร บริษัทเชี่ยวชาญทางด้านการออกแบบตัวอักษร ซึ่งมีทีมงานที่พร้อมที่สุดในประเทศไทยสำหรับโปรดักชั่นการออกแบบและผลิตฟอนต์ภาษาไทยและภาษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อระบบแบรนดิ้งในระดับภูมิภาค กะทัดรัด อักษร หรือที่คุ้นชินกันในชื่อ กะทัดรัด บริษัทดูแลโพสโปรดักชั่นฟอนต์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย สมรรถภาพ บริษัทออกแบบเพื่อการสื่อสารที่ชำนาญเป็นพิเศษในเรื่องโลโก้ หรือตราสัญลักษณ์ ระบบอัตลักษณ์ของแบรนด์ รวมถึงงานสื่อสารผ่านภาพและตัวอักษรแบบครบวงจร สารพัด คัดสรร หรือที่รู้จักในนาม สารพัด ทีมงานพร้อมความเชี่ยวชาญในด้านการสร้างและบริหารจัดการเนื้อหาเพื่อตอบสนองสื่อในรูปแบบต่างๆ ในระดับมืออาชีพ กลุ่มบริษัท คัดสรร ดีมาก จึงสามารถใช้ความสามารถเฉพาะทางในการทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพสูง

 

คัดสรร อักษร

ผลงานการออกแบบของ คัดสรร อักษร เป็นที่รู้จักภายใต้แบรนด์ คัดสรร ดีมาก หรือที่หลายคนเรียกติดปากว่า ฟอนต์คัดสรร สามารถพบเห็นในประเทศไทยได้โดยแพร่หลายในทุกสื่อ โดยเฉพาะในกลุ่มของฟอนต์เพื่อองค์กรที่ คัดสรร ดีมาก มีชื่อเสียงและได้รับความไว้วางใจเมื่อเทียบกับบริษัทอื่นในธุรกิจเดียวกัน โดยมีสัดส่วนของตลาดกว่า 80% ฟอนต์ของ คัดสรร ดีมากสามารถพบเห็นได้ในทุกกลุ่มสินค้าและบริการ ทุกวันนี้ คัดสรร อักษร สามารถรองรับและให้บริการการออกแบบตัวอักษรไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้กับบริษัทเทคโนโลยีในระดับนานาชาติ

 

นอกจากการเป็นผู้เล่นหลักในตลาดของฟอนต์เพื่อองค์กรและพัฒนาแบรนด์สินค้าแล้ว ในตลาดของการขายปลีกฟอนต์ไลเซ้นส์ คัดสรร อักษร ภายใต้แบรนด์ คัดสรร ดีมาก ก็มีความโดดเด่นเช่นกัน ด้วยการมีฟอนต์รีเทลที่ให้ลักษณะน้ำเสียงเฉพาะ และเป็นทางเลือกสำหรับนักออกแบบที่ต้องการความแตกต่าง เน้นโมเดลการทำการตลาดแบบเข้าถึงองค์กรมากกว่าการขายปลีกให้กับนักออกแบบรายย่อย จึงทำให้ฟอนต์ไทยของ คัดสรร ดีมาก มีโอกาสซ้ำกับคู่แข่งทางธุรกิจได้น้อย ทำให้ผลิตภัณฑ์รีเทลฟอนต์ไลเซ้นส์เป็นอีกทางเลือกที่ยังมีความพิเศษสำหรับบริษัทหรือองค์กรขนาดกลางไปถึงใหญ่ที่ไม่ต้องการหรือไม่สามารถลงทุนกับการสร้างแบบตัวอักษรเฉพาะขององค์กร

 

สมรรถภาพ

ทีมนักออกแบบเพื่อการสื่อสารภายใต้แบรนด์ คัดสรร ดีมาก ทำงานเรียบง่าย ลึกซึ้ง และอยู่ได้นาน เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ “สัญลักษณ์” (Symbol) ทุกประเภท รวมถึงการออกแบบ “ตัวอักษรเฉพาะ” (Custom Lettering) ที่สามารถสร้างความโดดเด่น แตกต่าง มีเอกลักษณ์ไม่ซ้ำใครให้กับทุกสินค้าและบริการ เหมาะกับธุรกิจที่ต้องการ “สารตั้งต้น” ในการสร้างแบรนด์ให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล รวมถึงแบรนด์ที่ต้องการ “ปรับ” ภาพลักษณ์ให้สอดคล้องไปกับยุคสมัย ครอบคลุมเนื้องานด้านการออกแบบระบบอัตลักษณ์องค์กร (Corporate Logo and Identity), คอร์สแนะนำการใช้ระบบอัตลักษณ์องค์กร การสื่อสารข้อมูลด้วยภาพ (Information Graphic), ออกแบบเพื่อเนื้อหา, ภาพประกอบ รวมทั้งงานออกแบบที่เน้นการใช้ตัวอักษรในงานสื่อสารเป็นหลัก

 

สมรรถภาพ ออกแบบงานที่ประณีต มีประสิทธิภาพในการสื่อใจความและสามารถสะท้อนตัวตนและคุณค่าของกิจการไปพร้อมๆ กันอย่างมีระเบียบแบบแผน จึงมั่นใจได้ว่า ผลลัพธ์ของงานที่ได้ เป็น “คำตอบ” ที่ถูกเรียกหาตั้งแต่แรก และเป็น “การลงทุนระยะยาว” ที่คุ้มค่าสำหรับทุกกลุ่มสินค้าและบริการ

 

สารพัด คัดสรร

เพราะการส่งผ่านข้อมูลอย่างมีชั้นเชิงเป็นผลของการออกแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่เกี่ยวกับการออกแบบเอง ทุกอย่างต้องการการจัดการโดยเฉพาะองค์ความรู้ การรวบรวมเพื่อการรักษาสภาพ การรวบรวมเพื่อการเป็นบันทึกทางวัฒนธรรม การจับทุกอย่างใส่กล่องที่ถูกต้อง แยกแยะหมวดหมู่ การจัดลําดับความสําคัญ การค้นหาวิธีการนําเสนอ การใช้จิตวิทยาในการถ่ายทอด การมีเนื้อหาสาระอาจจะไม่ได้มีความหมายเท่าไรนักหากการบริหารจัดการไม่มีประสิทธิภาพ การบริหารจัดการคือการสร้างประสบการณ์การเข้าถึงคลังต้นทุนทางปัญญาของการออกแบบ

 

การบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านการออกแบบตัวอักษร และการออกแบบเพื่อการสื่อสารอย่างชาญฉลาด แปรรูปเป็นกิจกรรมหลากหลายตามความเหมาะสม อาทิ งานสัมมนาเชิงวิชาการ งานสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตีพิมพ์หนังสือและบทความวิพากษ์สังคมโดยใช้วิจารณญาณทางด้านการออกแบบ และกิจกรรมหลากรูปแบบ เพื่อสร้างสังคมความรู้และสร้างให้เกิดบุคลากรรุ่นใหม่ในอุตสาหกรรมการออกแบบ นอกจากบริหารจัดการเนื้อหาภายในองค์กรแล้วยังมีการจัดกิจกรรมเพื่อหน่วยงานภายนอกที่ต้องการมากกว่าแค่การจัดงานทั่วไป

 

กะทัดรัด อักษร

ชื่อของ กะทัดรัด เป็นชื่อเล่นที่คุ้นชินกันอุตสาหกรรมการออกแบบตัวอักษร บริษัท กะทัดรัด อักษร เกิดจากการรวมตัวของกลุ่มนักออกแบบตัวอักษรรุ่นใหม่เพื่อจัดนิทรรศการจนเติบโตขึ้นมาเป็นระบบธุรกิจ ก่อตั้งโดย ธนรัชฏ์ วชิรัคกุล และ ศุภกิจ เฉลิมลาภ เพื่อให้บริการงานออกแบบตัวอักษรสำหรับองค์กรขนาดกลางและธุรกิจขนาดย่อมที่ต้องการบุคลิกที่โดดเด่นเป็นพิเศษ จึงเป็นที่มาของคอเลคชั่นรีเทลของ กะทัดรัด ที่มุ่งไปยังตลาดความเป็นแฟชั่นสมัยนิยม นอกจากนั้น กะทัดรัด ยังมีชื่อเสียงในเรื่องของการให้บริการแก้ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับฟอนต์ในเชิงเทคนิค นับเป็นบริษัทที่ดูแลโพสโปรดักชั่นฟอนต์แห่งแรกและแห่งเดียวของประเทศไทย โดยมีที่ตั้งและจดทะเบียนอยู่ในจังหวัดชลบุรี

 

Cadson Demak

People

Our Clients