The Journey of T-Pop EP.19

➜ ปี ค.ศ. 1999 หรือ พ.ศ. 2542 ไม่น่าเชื่อแต่ก็ต้องเชื่อ ว่าการใส่สายเดี่ยวขึ้นเวทีคอนเสิร์ตของ Triumphs Kingdom นับเป็นความผิดบาปอย่างหนึ่ง จนขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ว่านี่คือความขัดแย้งต่อวัฒนธรรมของไทย ที่ผู้หญิงต้องเรียบร้อยเหมือนผ้าพับไว้ เชื่อฟังผู้ใหญ่ ห้ามแต่งตัวโป๊

SeriesThe Journey of T-Pop
SubscribeYoutube
Published19 August 2023
Explore More
Entertainment