Design
Branded Content
อักษรสัมพันธ์ EP.1 - สารบรรณ

➜ 'สารบรรณ' เป็นแบบตัวหนังสือที่ถูกใช้งานอย่างแพร่หลายในเมืองไทย ตั้งแต่เอกสารราชการ ป้ายบอกทาง ฉลากสินค้า จนถึงการใช้งานทั่วไป เรียกได้ว่าเป็นฟอนต์ที่พบเห็นในชีวิตประจำวันของเราในปัจจุบัน สารบรรณถูกพัฒนามาหลายเวอร์ชันตลอดระยะเวลานับสิบปี มีหลากหลายชื่อจนกระทั่งถึงเวอร์ชันปัจจุบัน อักษรสัมพันธ์ ตอนที่ 1 เรามีโอกาสพูดคุยกับผู้ออกแบบฟอนต์สารบรรณ ศุภกิจ เฉลิมลาภ ถึงที่มาที่ไปของฟอนต์แห่งชาติตัวนี้

Seriesอักษรสัมพันธ์ Connect the Dots
SubscribeYoutube
Published14 June 2021
Explore More
Graphic Design