logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos

Hangul surfs on Korean wave in Thailand

Hangul surfs on Korean wave in Thailand
➜ จูร่ง คิม (Chorong Kim) คือนักออกแบบฟอนต์ภาษาเกาหลีจากค่าย Sandoll ครั้งหนึ่งเธอเคยสั่งสมประสบการณ์และเป็นผู้ร่วมพัฒนาฟอนต์ทองหล่อกับ คัดสรร ดีมาก งาน BITS ในครั้งนี้เป็นการนำเสนอลักษณะการใช้งานและการปรับตัวอักษรภาษาเกาหลี หรือ ‘ฮันกึล’ (Hangul: 한글) ภายใต้บริบทประเทศไทย ที่ผลลัพธ์นั้นก่อให้เกิดการจุดประเด็นที่น่าสนใจ
SeriesBITS 8
SubscribeYoutube
Published13 August 2021
Read in

จูร่งเริ่มต้นการบรรยายด้วยการนำเสนอลักษณะของ ‘ฮันกึล’ ตัวอักษรที่ใช้ในระบบการเขียนภาษาเกาหลี ความน่าสนใจอยู่ตรงที่การใช้งานฟอนต์ภาษาไทยที่ประยุกต์ลักษณะของฮันกึลมา ทั้งป้ายร้านรวงต่างๆ ในกรุงเทพฯ ฉลากสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่ดูเหมือนฮันกึล แต่แท้จริงแล้วฟอนต์เหล่านั้นไม่ได้เป็นฮันกึลที่แท้จริง เป็นเพียงการเขียนฟอนต์ไทยที่มีเส้นตรงและปรับหัวของตัวอักษรให้กลม ซึ่งเป็นลักษณะบางส่วนที่นำมาจากฮันกึลเท่านั้น บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ปรากฏฟอนต์ที่ดูเหมือนลายมือเหล่านี้ สำหรับสายตาของคนเกาหลีนั้นเป็นสิ่งอ่านได้ แต่แปลไม่ได้ การนำสไตล์ของฟอนต์ Sans Serif โดยเฉพาะสินค้าด้านอาหารและความสวยความงามมาปรับใช้ แต่ปราศจากความสามารถในการอ่าน ก็ส่งผลให้การสื่อความหมายเปลี่ยนไปสิ้นเชิง

 

ตัวอย่างการใช้งานฟอนต์ที่นำเอาลักษณะของแบบตัวอักษรเกาหลีมาปรับใช้ในแบบตัวอักษรไทย 

 

ความผิดเพี้ยนนี้เป็นที่มาของคำถามว่า แล้วแบบตัวอักษรเกาหลีที่ถูกต้องนั้นเป็นอย่างไร คำตอบจากจูร่งคือฮันกึลที่ถูกต้องนั้นจะมีลักษณะเรียบร้อย สะอาดตา  ถ้าหากเลือกใช้ฟอนต์ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน ซึ่งปัญหาการเลือกใช้ฟอนต์ภาษาเกาหลีในบริบทไทยที่ผิดเพี้ยนนี้เกิดขึ้นได้อย่างไร หนึ่งคือเป็นเพราะการใช้งานโดยที่ไม่รู้บริบท สองคือมาจากการที่ธุรกิจหรือเจ้าของไม่เลือกซื้อฟอนต์ มุ่งแต่จะใช้ฟอนต์ฟรี ซึ่งอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ถูกต้อง

 

ตัวอย่างบรรจุภัณฑ์สินค้าเพื่อความสวยงามที่มีการใช้แบบตัวอักษรฮันกึลอย่างถูกต้อง

 

เพราะระบบการเขียนเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ที่ทรงพลังที่สุดของวัฒนธรรมเกาหลี ฮันกึลเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของชาติ และแบบตัวเขียนเป็นสิ่งยืนยัน คำถามต่อมาจึงเป็นเรื่องที่ว่าการปรับใช้งานนี้เป็นเรื่องผิดหรือไม่? ไม่ว่าจะเป็นนักออกแบบผลิตภัณฑ์ ผู้ขาย และผู้ซื้อ จะต้องรู้เรื่องแบบตัวอักษรเกาหลีที่ปรากฏในประวัติศาสตร์การเขียน จะต้องทำให้เหมาะสมกับเป็นงานออกแบบจากเกาหลีจริงๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์การใช้งาน เพราะการปรับใช้ให้เหมาะสมกับท้องถิ่น (Localized) ประยุกต์ตามพื้นที่ท้องถิ่น หรือแต่ละประเทศที่รับวัฒนธรรมต่างแดนเข้าไป

 

จูร่งยกตัวอย่างสำคัญในประวัติศาสตร์ไทย เปรียบเทียบกับแบบตัวอักษรภาษาไทยคือฟอนต์ ‘ฝรั่งเศส’ ที่มีเส้นคอนทราสต์ที่ชัดเจน เพราะได้รับอิทธิพลโดยตรงมาจากฟอนต์ละติน ด้วยผู้ออกแบบคือมิชชันนารีที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนาในช่วงเวลานั้นนั่นเอง สำหรับคนไทยในยุคนั้นถือว่าฝรั่งเศสเป็นฟอนต์ที่ไม่คุ้นชินและรู้สึกประหลาด เพราะไม่ใช่วิธีการเขียนแบบตัวอักษรไทยที่เป็นโมโนไลน์ น้ำหนักเส้นเท่ากันทั้งหมด แต่เมื่อเวลาผ่านไปฟอนต์ฝรั่งเศสก็เป็นที่นิยมมาก หากลองจินตนาการว่าถ้าคนไทยในช่วงเวลานั้นไม่ยอมรับ ในวันนี้ก็อาจจะไม่เห็นฟอนต์ไทยที่มีความหลากหลายอย่างเช่นปัจจุบัน

 

ฟอนต์ ‘ฝรั่งเศส’ และตัวอย่างการใช้งานในสื่อสิ่งพิมพ์

 

คำถามสำคัญที่ตามมาคือจะทำความเข้าใจเพื่อการใช้งานที่ถูกต้องได้อย่างไร คำตอบคือสามารถทำได้ด้วยการสร้างความสัมพันธ์ หมั่นค้นคว้าเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย มองหางานออกแบบที่มีคุณภาพดี ศึกษาให้มากเพียงพอจนกว่าจะไปถึงเป้าหมาย ตั้งแต่เรื่องของระบบภาษา ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม หรือถ้ามีเพื่อนเป็นคนท้องถิ่นที่ใช้ภาษานั้นๆ ได้อย่างแม่นยำ ศึกษาฟอนต์ที่มีคุณภาพที่ออกแบบโดยนักออกแบบมืออาชีพ

 

จูร่งทิ้งท้ายว่าถ้าหากต้องการเรียนรู้ฮันกึลอย่างถูกต้องนั้นสามารถทำได้หลายวิธี ไม่ว่าจะเป็นการดูซีรีส์เกาหลี พูดคุยกับเพื่อนหรือคนรู้จักที่เป็นคนเกาหลี เข้าเว็บไซต์ศูนย์การเรียนรู้ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฮันกึล เข้าเว็บไซต์ที่มีฟอนต์ฮันกึลอย่าง Sandoll เพื่อศึกษาความหลากหลายของฟอนต์ฮันกึลที่มีให้เลือกใช้กว่า 520 แบบ

 

เว็บไซต์พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฮันกึล 

 

ตัวอย่างฟอนต์ภาษาเกาหลีหลากหลายสไตล์ในเว็บไซต์ Sandoll

 

 

Share

CONTINUE IN

Design