logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos

Between Parts and Wholeness – จากหนึ่งถึงทั้งหมด

Between Parts and Wholeness – จากหนึ่งถึงทั้งหมด
หนึ่งเดียวในทั้งหมด และทั้งหมดในหนึ่งเดียว
SeriesBITS 7
SubscribeYoutube
Published4 June 2021
Read in

หนึ่งเดียวในทั้งหมด และทั้งหมดในหนึ่งเดียว

 

หนึ่งในประโยคจากหนังสือ Zen and Japanese culture  เขียนโดย D.T Suzuki ที่ว่าด้วยเรื่องของ “ส่วน” และ “ทั้งหมด” ที่ปรากฏในปรัชญาความเซน แนวคิดการใช้ชีวิตและศิลปะของชาวญี่ปุ่น ความเรียบง่ายแบบดั้งเดิมที่เป็นส่วนประกอบในสร้างสุนทรียะผ่านวัฒนธรรมญี่ปุ่น ค้นพบได้ทั้งในปรัชญาของซามูไร กลอนไฮกุ พิธีชงชา และความรักในธรรมชาติ ไม่ใช่แค่เพียงความงดงามเท่านั้น แต่ส่วนและทั้งหมดสามารถนำมาใช้กับการกำหนดความสัมพันธ์หลายระดับที่พบเจอได้ในชีวิตจริง ช่วยให้มองเห็นนิยามความสัมพันธ์ได้อย่างกว้างขวางมากขึ้น  

 

จากอวัยวะทั้ง 32 ประกอบกันเป็นร่างกาย จากร่างกายเป็นมนุษย์ที่ประกอบรวมกันเป็นพลเมือง พลเมืองจำนวนหนึ่งประกอบกันเป็นโลก จากการมีอยู่ของโลก จึงประกอบเป็นจักรวาล 

 

ตัวอย่างนี้แสดงให้เห็นว่าเมื่อเราเห็นความสัมพันธ์ของ “ส่วน” เมื่อนั้นเราจึงสร้าง “ทั้งหมด” และ “ทั้งหมด” ก็เชื่อมโยงสู่สิ่งอื่นไปอย่างต่อเนื่อง ความสัมพันธ์นี้ยังสอดคล้องกับคำพูดของนักออกแบบอย่างพอล แรนด์ ที่เคยกล่าวไว้ว่า “การออกแบบคือความสัมพันธ์” การปะทะกันของสองความหมายนำมาสู่กระบวนการหาคำตอบว่า “อะไรคือการออกแบบที่ดี?” คำถามนี้นำพาไปสำรวจวงกลมของความสัมพันธ์ที่หลากหลายในมิติด้านการออกแบบ ไม่ว่าจะเป็นระหว่างนักออกแบบรุ่นใหม่กับนักออกแบบมากประสบการณ์หรือระหว่างผู้ว่าจ้างกับผู้ผลิต การทับซ้อนของวงกลมความสัมพันธ์ที่หลากหลายนี้จึงนำมาซึ่งสิ่งที่มากไปกว่าผลงานในตอนสุดท้าย แต่กลายเป็นระบบที่รองรับอยู่เบื้องหลังการออกแบบแต่ละครั้ง  

 

การทับซ้อนของวงกลมความสัมพันธ์ที่มีทั้งเป็นระเบียบและไม่เป็นระเบียบนี้ (เพราะในบางทีก็มีความสัมพันธ์ที่ใช้ทางลัด ทำให้วงกลมขาดหายไม่เต็มส่วน หรือความสัมพันธ์ของลูกค้ากับนักออกแบบ ที่บางครั้งก็อยู่เหนือการควบคุม) จึงต้องมีการหาสมดุลที่ลงตัวและความเชื่อมโยงระหว่างคนกับคน เป็นหนทางในการสร้างงานออกแบบที่ดีได้จริง 

 

“ส่วน” และ “ทั้งหมด” ถูกนำมาเป็นหลักในการออกแบบคีย์วิชวลของงาน BITS 2017 โดยณัฐพล โรจนรัตนางกูร นักออกแบบกราฟิกจากแพรคทิเคิล ดีไซน์ สตูดิโอ ที่ในปีนี้รับหน้าที่เป็นผู้ออกแบบ ภายใต้การดูเเลของสมรรถภาพ  

 

ณัฐพลเริ่มต้นจากการประกอบส่วนเล็กๆ จนเกิดเป็นผลงานที่สร้างสรรค์อย่างมีระบบมารองรับระหว่าง BITS คือตัวอักษร และ PICES คือกราฟิกที่แยกชิ้นส่วนออกมาเป็นมุม เส้นตรง เส้นเอียง เส้นโค้ง และอื่นๆ ควบคุมส่วนประกอบต่างๆ อย่างรัดกุมเพื่อสร้างเป็นภาพใหญ่  คลี่คลายเป็นแบบตัวอักษรในรูปทรงหลากหลาย  

 

คีย์วิชวลในปีนี้จึงเกิดขึ้นจากมองเห็นความเป็นไปได้อันกว้างไกล จากความเข้าใจในเรื่องเล็กที่สุด จนมองเห็นเป็นภาพใหญ่ได้อย่างชัดเจนที่สุดเช่นกัน  

Related

Between Things – เรื่องเล่าเเละเล่าเรื่องระหว่างตัวอักษร

Video by BITS
15 MINS

Related

A new face for the BBC - การปรับตัวเพื่อก้าวต่อของบีบีซี

Video by BITS
32 MINS

Related

More Fonts, More Fun - เปลี่ยนแปลงผ่านการใช้งานจริง

Video by BITS
25 MINS

Related

Localized & Customized – ออกแบบอย่างเข้าใจเงื่อนไขเฉพาะท้องถิ่น

Video by BITS
24 MINS
Share
Explore More
Graphic Design

CONTINUE IN

Thought