logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos

สมานฟิล์ม สมานฟอนต์

Read in

➜ พื้นฐานของการสร้างแบรนด์ ย่อมต้องมีการปรับตัวเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับยุคสมัย ทั้งเพื่อแสดงถึงวิสัยทัศน์และการอัพเดตให้ทันต่อความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย สร้างความสดใหม่ผ่านภาพลักษณ์เพื่อให้เป็นที่จดจำกับผู้บริโภค หนึ่งในธุรกิจภาพยนตร์ที่ยืดหยัดมาเป็นเวลาหลายทศวรรษอย่าง “สมานฟิล์ม” ในอดีต หรือ SF Cinema ในวันนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของการปรับภาพลักษณ์ของแบรนด์ให้เข้ากับยุคสมัยอยู่เสมอ

 

คุณสมาน ทองร่มโพธิ์ เริ่มต้นกิจการ “ศรีตราดราม่า” โรงภาพยนตร์ทันสมัยแห่งแรกของจังหวัดตราด ก่อนส่งไม้ต่อมาให้กับคุณสุวัฒน์ ลูกชายคนโตได้รับช่วงกิจการดูแลต่อและได้ขยายสาขาครอบคลุมภาคตะวันออก พร้อมกับกิจการสายหนัง สมานฟิล์มได้เป็นตัวแทนจากค่ายหนังทุกค่าย จนถึงปีพ.ศ. 2542 โรงหนังมัลติเพล็กซ์ SF Cinema แห่งแรกจึงถือกำเนิดขึ้นที่เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ (ศูนย์การค้ามาบุญครอง) ชั้น 7 บริเวณพื้นที่เดิมของเอ็มบีเคฮอลล์ ภายใต้ชื่อ SF ที่ย่อมาจากคำว่า สมานฟิล์ม นั่นเอง

 

SF Cinema ได้มีการปรับภาพลักษณ์ใหม่ขององค์กร เริ่มที่การปรับโลโก้ SF มาในช่วงเวลาก่อนหน้า ก่อนจะตัดสินใจทำคัสตอมฟอนต์ และอัตลักษณ์องค์กร Corporate Identity เพื่อตอบโจทย์การปรับภาพลักษณ์ขององค์กรให้ครบถ้วนสมบูรณ์ ซึ่งหลายคนอาจจะยังไม่ได้สังเกตว่าโลโก้เดิมของ SF Cinema เดิมเป็นตัวอักษร SF ที่เชื่อมต่อกันธรรมดา แต่โลโก้ล่าสุดได้มีการใส่สัญลักษณ์แสงสว่าง ที่เป็นลักษณะของช่วงเวลาเริ่มฉายฟิล์มภาพยนตร์แบบเก่า แม้การฉายภาพยนตร์ด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันอาจจะไม่ได้เห็นแสงแบบนั้นแล้ว แฝงเข้าไปในส่วนของ Negative Space เพื่อให้มีความรู้สึกถึงความเป็นโรงภาพยนตร์มากยิ่งขึ้น และนั่นเป็นใจความสำคัญที่ทีมนักออกแบบตัวอักษรของ คัดสรร ดีมาก ได้ใช้เป็นสารตั้งต้นของการออกแบบฟอนต์เฉพาะของ SF Cinema

 

 

ทีมนักออกแบบได้กำหนดกรอบของการออกแบบคัสตอมฟอนต์ของ SF ตามเงื่อนไขต่างๆ ที่องค์กรต้องการ อย่างแรกที่สำคัญคือเอกลักษณ์ที่สร้างการจดจำของแบรนด์ โดยนำลูกเล่นจากโลโก้มาใส่ไปในส่วนต่างๆ ของตัวอักษร ความท้าทายหนึ่งคือการต้องรักษาสมดุลของการออกแบบ เพราะถ้าใส่มากเกินไปแบบอักษรก็จะมีลักษณะแปลกตามากเกินไป เมื่อต้องอ่านเนื้อหาหรือข้อความที่องค์กรต้องการนำเสนอ เพราะ SF เป็นองค์กรที่มีการใช้ฟอนต์เพื่อการสื่อสารข้อมูลเป็นจำนวนมาก ความสามารถในการอ่านอย่างไม่สะดุดจึงเป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงถึง และถ้าหากใส่เอกลักษณ์เฉพาะตัวน้อยเกินไป แบบตัวอักษรก็จะไม่มีเอกลักษณ์ที่เป็นที่จดจำ ดังนั้น ตัวอักษรที่เลือกมาเน้นความพิเศษโดยเฉพาะ คือตัว อ และ ส เพราะเป็นตัวที่มักจะปรากฏบ่อย อย่างเช่นคำว่า เอสเอฟ เป็นต้น

 

 

ส่วนที่สองที่ต้องคำนึงถึงคือพื้นที่ของการใช้งาน ตัวอย่างการใช้งานจากหน้าแรกของแอปพลิเคชัน SF Cinema จะมีการจัดวางภาพโปสเตอร์และชื่อภาพยนตร์ลงเป็นช่องตาราง โดยปัญหาที่พบเจอคือ ในกรณีเจอชื่อเรื่องภาพยนตร์ที่มีความยาว ก็จะมีคำตกบรรทัดเกิดขึ้น เกิดเป็นการคำขาดโดยไม่ได้ใจความ ทางแก้ปัญหาจึงเป็นการทดสอบความกว้างของตัวอักษรที่เหมาะสมและบรรจุคำได้พอเพื่อไม่ให้เกิดปัญหา ตัวอักษรจึงได้มีความกว้างตามที่เห็นในสื่อที่ออกมา

 

นอกจากฟอนต์ที่ทางองค์กรได้ตัดสินใจลงทุนแล้ว ในส่วนของระบบออกแบบสื่อสารการตลาดก็ได้ถูกกำหนดให้มีทิศทางที่เรียบง่าย สื่อสารตรงไปตรงมา ตัดทอนสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป ภาพหรือลวดลายที่ไม่มีหน้าที่ช่วยในการสื่อสารหรือสีที่รบกวนข้อมูลที่ต้องการจะสื่อสารจริงๆ เพื่อให้ข้อมูลถูกทำความเข้าใจให้ง่ายที่สุด คงไว้เพียงข้อความที่พิมพ์ด้วยตัวอักษรเฉพาะขององค์กรที่ถูกกำหนดให้ใช้ขนาดใหญ่เพื่อสร้างความคุ้นเคยการจดจำระยะยาว

 

 

เมื่อองค์ประกอบถูกจัดการให้เรียบง่าย ก็ทำให้ผู้ใช้งานหรือผู้ออกแบบทำงานได้ง่ายขึ้นเช่นเดียวกัน ยิ่งเมื่อรวมกับการมีคู่มือแนวทางการออกแบบ (Brand Guidelines) ทำหน้าที่กำหนดทิศทางให้นักออกแบบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถใช้งานต่อได้ภายใต้ภาพลักษณ์องค์กรที่เป็นไปในแนวทางการสื่อสารเดียวกัน

 

ตัวอย่างจาก SF Cinema คือการแสดงให้เห็นว่านอกเหนือจากสินค้าและบริการที่มีคุณภาพแล้ว การมีสินทรัพย์ทางการสื่อสาร (Brand Asset) ที่แข็งแรงก็เป็นหัวใจของการสร้างแบรนด์ให้มีคุณภาพได้เช่นเดียวกัน แนวคิดของการทำ “แบรนด์ดิ้ง” ที่ได้รับการจัดการอย่างเป็นระบบ ให้ความสำคัญกับการออกแบบในฐานะเครื่องมือที่ทำหน้าที่สะท้อนอัตลักษณ์ขององค์กรได้ครบถ้วน ไม่ตัดสินใจเลือกของฟรีที่มีอยู่ในตลาดให้มีบทบาทเป็นหน้าตาของการสื่อสาร จึงนับเป็นข้อพิสูจน์ให้เห็นถึงทั้งความเป็นตัวจริงในอุตสาหกรรมและความชาญฉลาดในการสื่อสารความจริงใจต่อผู้บริโภค

 

Share

CONTINUE IN

Design