logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos
logos

ระหว่างบรรทัด S.1 EP.2 — ที่อยู่ถาวรในหมู่บ้านยูนิโค๊ด

Read in

อธิบายปัญหาเพื่อทำความเข้าเข้าใจเกี่ยวกับที่อยู่ของชุดตัวอักษรภาษาไทยแบบง่ายๆ จากช่วงแรกของดิจิตอลถึงปัจจุบัน ตอบคำถามว่าเรื่องเวอร์ชั่นต่างๆของฟอนต์ รวมถึงผลกระทบกับการจัดเก็บข้อมูล และการค้นเรียกอ่านข้อมูล

Share

CONTINUE IN

Thought